Translate
campaigning to improve artists' remuneration and rights through a collective voice

Danish artists’ income – Hvad tjener en kunstner?

Fra Dansk Kunstnerråds Nyhedsbrev: I marts stillede Socialistisk Folkeparti et beslutningsforslag i Folketinget om en udredning af kunstnernes økonomiske vilkår.

Mange skabende og udøvende kunstnere er udfordret økonomisk, men den seneste redegørelse for kunstnernes økonomiske vilkår er fra 1997 – og kan derfor med rette betegnes som forældet. Dansk Kunstnerråd er derfor meget positiv overfor, at der netop er blevet stillet et beslutningsforslag til Folketinget om en udredning af kunstneres sociale og økonomiske forhold. Læs beslutningsforslaget.  

From a recent newsletter, sent to us by the Danish Artists’ Council:

In March 2016, The Socialist People’s Party put forward a motion in the Danish Parliament to initiate an investigation into the working and financial conditions of artists in Denmark. Many creative artists and performers are challenged financially, but their actual working conditions have not been investigated in any formal manner since 1997. Danish artists are rightly very pleased that this motion has been formally submitted, so that their social and economic conditions can now be fully understood and new supporting initiatives discussed. We await further updates on progress.

Published on earights.org in October 2016

all images & article texts ©2014-2018 european artists' rights